sunnuntai 12. elokuuta 2012

Auschwitzin Sonderkommandon Oberkapot

Niin kutsutut kapot olivat johtavassa asemassa olevia vankeja, joiden tehtäviin kuului mm. muiden vankien työn valvonta ja johtaminen. Auschwitzin Sonderkommando puolestaan oli vankiryhmä, jonka tehtävänä oli huolehtia krematorioiden toiminnasta ja vastata kaasukammioista. Sonderkommandon jäsenistä suurin osa oli juutalaisia, mutta johtotehtävissä, kapoina, oli myös muiden ryhmien edustajia. Keskeisimmät johtajat olivat yleensä joko puolalaisia tai saksalaisia.

Auschwitzin Sonderkommandon kapoista tiedetään melko vähän. Pääosa tiedoista on muiden vankien kertomaa. Kapoilla oli myös oma hierarkiansa, ja vastuullisimmassa tehtävässä toimi pääkapo, "Oberkapo", joka johti yhtä tai useampaa krematoriota.

Waclaw Lipka, Dziarnowista syntyisin ollut puolalainen mekaanikko, saapui Auschwitziin Varsovasta 15.8.1940 poliittisena vankina, saaden vankinumeron 2520. Syyskuussa hänet siirrettiin pääleirin krematorioon lämmittäjäksi, eli hän vastasi uunien toiminnasta. Ilmeisesti krematorio otettiin tuolloin ensimmäistä kertaa käyttöön. Lipka oli syntynyt 20.11.1908, joten hän oli leirille tullessaan hieman yli 30-vuotias. 19. heinäkuuta 1943 Lipka siirrettiin Birkenauhun, ja 15. elokuuta 1943 hänestä tulee krematorion numero neljä kapo. Krematorion numero viisi Oberkapo hänestä tuli marraskuun lopussa 1944, jolloin muita leirin krematorioita jo purettiin ja numero neljä oli tuhoutunut kapinayrityksessä. Lipka siirretään muiden "salaisuudenkantajien" eli tuhoamistoiminnan tuntijoiden kanssa 5.1.1944 Mauthauseniin, jossa hänet ilmeisesti ammuttiin 3.4.1945.

Hyvin usein vankien kertomuksissa esiintyvä hahmo oli krakovalainen muurari Mietek (Mieczyslaw) Morawa, s. 19.3.1920. Hän päätyi Auschwitziin Krakovasta poliittisena vankina numerolla 5730 kahdeksas lokakuuta 1940. Pääleirin krematorion kapona hänet tunnetaan ainakin jo vuoden 1942 alusta asti. Birkenauhun hänet siirrettiin 23.3.1943 johtamaan sen krematorioiden numero kaksi ja kolme työtä. Arviot Morawasta vaihtelevat rajusti: puolalaisvankien mukaan hän kohteli muita inhimillisesti, mutta juutalaiset kuvaavat häntä saksalaisille lojaaliksi antisemiitiksi. Lipkan tapaan hän päätyi Mauthauseniin, jossa hänet ilmeisesti ammuttiin krematorion kellarissa.

Kolmas keskeinen henkilö krematorioiden historiassa on niiden käytön opettaja, saksalainen rikollisvanki August Brück, joka vankiluokituksessa leirijargonin mukaan oli "ammattirikollinen" eli "Berufsverbrecher"; oikeammin luokka oli "befristete Vorbeugehäftlinge" eli "tilapäiset ehkäisyvangit". 1897 syntynyt Brück oli ollut keskitysleirillä Buchenwaldissa vuodesta 1937, ja toiminut sen krematorion kapona vuodesta 1940. Auschwitziin hänet siirrettiin vankinumerolla 106 293 maaliskuun 5. päivä 1943. Brückin tehtävänä oli opastaa muut vangit uusien kolmipesäisten Topf-uunien käyttöön, jotka oli aiemmin otettu käyttöön jo Buchenwaldissa. Brück kuoli Auschwitzissa 27.12.1943 pilkkukuumeeseen.

August Brück (oik.) yhdessä kuvan tekijän David Oleren kanssa.

August Brückin jälkeen hänen tehtävänsä otti hoitaakseen huhtikuulle 1944 asti juutalaisvanki, liettualainen opettaja Kaminski, jonka etunimeksi mainitaan Jacob/Yakov. Hän oli syntynyt Bialystokin lähellä noin vuonna 1910, ja oli keskeinen kapinan suunnittelija. Hänet ammuttiin vankien kapinan alla, ilmeisesti koska Morawa, jolle Kaminski oli paljastanut suunnitelmansa, ilmiantoi hänet saksalaisille.

Viides Oberkapon tittelillä varustetuksi mainittu oli Karl Konvoent, saksalainen rikollisvanki joka oli tullut leirille 16.4.1944 Majdanekista. Konvoentin toimikausi päättyi kapinassa, jolloin häntä ensin puukotettiin, ja sen jälkeen neuvostoliittolaiset sotavangit työnsivät hänet vielä elävänä krematorion uuniin.

maanantai 6. elokuuta 2012

Joukkosurman jälkien tuhoaminen, Aktion 1005, ja holokaustin kiistäjät


Tässä blogissa on jo pariin otteeseen viitattu Paul Blobelin johtamaan operaatioon Aktion 1005, jonka tarkoituksena oli hävittää jäljet joukkohaudoista. Aiemmat kirjoitukset täällä:

http://holokausti.blogspot.com/2010/01/luumylly-chelmnossa.html

http://holokausti.blogspot.com/2010/01/missa-on-ne-joukkohaudat.html

Holokaustin kiistäjä Carlo Mattogno on pitänyt operaatiota fiktiona, kiistäen mm. että sen johtaja Paul Blobel olisi ollut Chelmnossa polttamassa ruumiita, ja esittää myös vast'ikään englanniksi julkaistussa teoksessaan Chelmnon leiristä (Chelmno: A German camp in history and propaganda), että Blobel ei olisi kyseisellä leirillä koskaan vieraillutkaan. Mattogno kirjoittaa, että "Blobelin väitettyä toimintaa Chelmnossa ei tue yksikään dokumentti" (mt. 76). Aiemmassa Treblinkaa koskevassa kirjassa, joka on kirjoitettu yhdessä Jürgen Grafin kanssa, esitetään ettei 1005-operaatioista ole lainkaan myöskään dokumenttitodisteita, ja että "Sonderkommando 1005 oli neuvostoliittolaisten keksintöä".

Ensin mainittu väite on selkeästi virheellinen, jopa hänen oman kirjansa valossa: Mattogno esittää kirjansa liitteenä kopion dokumentista (dok. 6a, s. 157), Blobelin kirjeen jossa hän pyytää gettohallintoa maksamaan laskun koskien "Sonderkommando Kulmhofin" tilaamaa moottoria. Blobel siis kytkeytyy tuon dokumentin kautta Kulmhofiin eli Chelmnoon sekä sen Sonderkommandoon.

Myös jälkimmäinen väite, ettei 1005-yksiköistä olisi mitään dokumentteja, on ilmeisen virheellinen. Esimerkiksi joulukuulta 1943 on olemassa dokumentti, jossa Liettuan poliisin ja turvallisuuspalvelun johtaja raportoi vankien paosta Kaunasin linnakkeesta numero yhdeksän (Fort IX):

"illan tunteina 25.12.43 karkasi 64 linnake yhdeksässä pidettyä työläistä hankkeesta (Unternehmen) 1005 B. Välittömästi käynnistetyissä etsinnöissä onnistuttiin samaan kiinni 37 karkulaista, joista 5 ammuttiin heidän paetessaan"

Tuosta paosta jääneet muut asiakirjat valottavat asiaa lisää. Yksikön johtoa syytettiin vakavasta huolimattomuudesta, ja asia katsottiin niin tärkeäksi, että Kaltenbrunner kirjoitti siitä useaan otteeseen Himmlerille. Tämän kirjoituksen alussa on esitetty yhden sivun faksimile tästä aiheesta, Kaltenbrunnerin kolmas helmikuuta 1944 päivätystä kirjeestä Himmlerille. Dokumentissa kerrotaan mm. että "Sonderkommando 1005:n komentaja Obersturmbannfüher Radif, sekä tehtävään asetettu vahtijoukkojen komentaja santarmimestari Apelt" on pidätetty. Tuossa yhteydessä siis peräti kahdessa dokumentissa esiintyy yksikkö 1005.

Myöskin Shmuel Spectorin artikkelissa "Aktion 1005 - Effacing the Murder of Millions", joka epäilemättä on tuttu Mattognolle, esitetään katkelma tiedustelu-upseerin dokumentista Pinskistä vuonna 1944, jossa kerrotaan, että "Sonderkommando 1005 saapui suorittamaan erityistoimia armeijan alueella Reichsführer-SS:n [Himmler] erityismääräyksestä". Tämän lisäksi mm. Auschwitz varuskuntamääräysten jakelulistassa 24/1944 on maininta Sonderkommando 1005:sta.

Mattognoa voinee hyvin syyttää "huolimattomuudesta" väitteidensä suhteen. Spectorin artikkeli on julkaistu alunperin jo vuonna 1990, ja Chelmno kirjassaan Mattogno siihen jopa viittaa. Treblinka kirja on alunperin julkaistu 2004, korjattu laitos on julkaistu 2005, ja lisäksi 2010 se on julkaistu uudelleen The Barnes Review'n toimesta. Väitteet ovat silti samoja, ja Spectorin artikkeli loistaa poissaolollaan viitteissä. Mattognon kirjoittajakumppani Graf on tässä artikkelissaan vielä vuosi sitten toistanut väitteen siitä, ettei Blobelin toimista ole jäänyt mitään dokumenttimateriaalia.

Toisin kuin Mattogno haluaa esittää, saksalaisiakin dokumentteja siis löytyy. Lisäksi yksiköstä on runsaasti sekä silminnäkijöiden, siinä työskennelleiden, sekä toimintaa johtaneiden saksalaisten todistuksia. Dokumentteja toiminnasta on myös gettojen ja muiden juutalaisyhteisöjen kokoamina raportteina, eri vastarintaliikkeiden raporteissa, sekä muissa aikalaisteksteissä, kuten päiväkirjoissa.

Runsaasti tekstejä koskien Kaunasin tapahtumia, sekä dokumentteja ja todistuksia aiheesta, on julkaistu Alex Faitelsonin verkkosivulla:

http://faitelson.bsmart.co.il/htmls/article_list.aspx?C2003=12127&BSP=12121&BSS2=12127

Myös Holocaust Controversies -blogissa on runsaasti aineistoa koskien 1005-operaatioita sekä Mattognon väitteistä niitä koskien. Kiinnostavaa on havaita mm. että operaatioista löytyy viitteitä brittien nappaamista poliisisanomista:

http://holocaustcontroversies.blogspot.fi/2006/05/sonderkommando-1005-in-pro-decodes.html