keskiviikko 1. huhtikuuta 2015

Schindler juutalaisten kaasuttamisesta 1943

Oscar Schindler oli marraskuussa 1943 Budapestissa yhteydessä paikallisiin juutalaisjohtajiin. Nämä jututtivat Schindleriä oloista Puolassa, ja tämä saattoi hyvien kontaktiensa vuoksi valottaa tapahtumia. Hän totesi vast'ikään politiikan muuttuneen sikäli, että työkykyisiä juutalaisia säästettiin jonkin verraan työvoimapulan vuoksi. Silti noin neljä miljoonaa oli jo ehditty tuhota.

Pääasiassa säästettiin työkykyisiä, ja lapset sekä vanhukset surmattiin, Schindlerin mukaan 90 prosenttisesti: "Ich glaube, ungefähr 90 % der Kinder von 0-14 Jahren sind erschossen oder vergast worden." (Luulen, että noin 90 % 0-14 vuotiaista lapsista on ammuttu tai kaasutettu.)

Loppuja käytettiin joissain erityisissä töissä ja kokeissa, Schindlerin mukaan joillekin oli onnistuttu ostaakin suojelua. Schindlerin haastattajat kysyivät myös Auschwitzin oloista.

Wir hören, Auschwitz wäre eine Vernichtungslager...

Dass kann sein für Alte und Kinder. Ich habe auch gehört, dass dort Juden vergast und verbrannt werden. Man hat ein wissenschaftliches System ausgebaut, um Katyns zu vermeiden.

(Olemme kuulleet, että Auschwitz olisi tuhoamisleiri... Niin voi olla vanhuksille ja lapsille. Olen myös kuullut, että siellä kaasutetaan ja poltetaan juutalaisia. On kehitetty tieteellinen menetelmä, jolla vältetään Katynit.)

Viittaus Katyniin tarkoittaa luonnollisesti tuhotyön paljastumista. Tieteellinen menetelmä tarkoittanee polttouunien käyttöä ruumiiden hävittämiseksi.

Schindlerin haastattelu vuodelta 1943 on julkaistu Erika Rosenbergin vuonna 2012 ilmestyneessä teoksessa Oskar Schindler, seine unbekannten Helfer und Gegner.