maanantai 9. helmikuuta 2009

Keskitysleiri

Keskitysleirien historiasta on kirjoitettu paljonkin, silti sen määrittely ja siihen liittyvä käsitteistö on jokseenkin sekavaa. Sanakirjamääritelmän mukaan, yhden sellaisen, keskitysleiri on leiri johon kootaan ei-sotaakäyviä ulkomaalaisia, poliittisia vastustajia, rodullisia vihollisia ja niin edelleen. Jotkut määritelmät esittävät myös sotavankileirit keskitysleireinä.

Jonkinlainen yksimielisyys näyttäisi olevan siitä, että keskitysleirit ilmestyivät ensi kerran käyttöön 1800-luvun jälkipuoliskolla. Toinen buurisota on yleinen viittauskohde englanninkielisen termin ensikäytölle, espanjankielinen maailma tutustui leireihin jo muutamaa vuotta aiemmin Kuubassa.

Eräänlaisena idean isänä voi kai pitää Teneriffan markiisia, Valeriano Weyleria. 1896 hän määräsi toimessaan sotajoukkojen päällikkönä ja Kuuban kenraalikuvernöörinä siviiliväestön (uudelleen)keskitettäväksi alueille joilla he eivät voisi toimia sissien apuna.

C.W. Russell, USA:n oikeusministeriön attasea, tutustui siviiliväestön keskitysalueisiin, ja kauhisteli näkemäänsä:

"The spectacle at the Fossos and Jacoba houses, of women and children emaciated to skeletons and suffering from diseases produced by starvation, was sickening. In Sagua I saw some sick and emaciated little girls in a children's hospital, started three days before by charitable Cubans, and saw a crowd of miserable looking reconcentrados with tin buckets and other receptacles getting small allowances of food doled out to them in a yard. In the same city, in an old sugar warehouse, I saw stationed around the inside walls the remnants of twenty or thirty Cuban families."

(Trumbull White, Our War With Spain For Cuba's Freedom, Kessinger Publishers 2004, 191)

On arveltu että britit ottivat keskitysleirit käyttöön buurisodassa juuri Weylerin esimerkin innoittamina.

Buurisodan leiripolitiikka herätti myös pahennusta Yhdysvalloissa. New York Times uutisoi sodanvastaisesta tilaisuudesta 8. joulukuuta 1901, jossa pääpuhuja Bourke Cockran käytti mm. seuraavia sanankäänteitä:

"In the resolution it was urged that the use of American ports and waters be henceforth denied to vessels operating under British charter for the augmentation of supplies of war, and that the President of these United States employ every possible means to bring to an end the horrors of concentration camps and a warfare which by its unexampled ferocity and enormous cost of life and treasure has astounded the civilized world."

Tuo presidentti oli muuan Theodore Roosevelt. Huolimatta yksityisesti ilmaistusta sympatiasta buuritasavaltojen puolesta, oli Rooseveltin kädet sidottu USA:n sotkeuduttua samaan aikaan sotaan Filippiineillä.

Buurisodassa leirien strateginen tarkoitus oli sama kuin Kuubassakin eli siviiliväestön tuen ehkäisy vastapuolen sotavoimille. Tässä tarkoituksessa leireille koottiin myös naisia ja lapsia:Leirijärjestelmä kehittyi myöhemmin erityisesti Neuvostoliitossa, jossa työleirien järjestelmä laajeni koko maan kattavaksi Neuvostovallan ensi vuosina. Järjestelmä tuli myöhemmin tunnetuksi akronyymillä Gulag.

Rauhanajan leirejä oli myös Weimarin Saksassa, jossa leireille koottiin erityisesti ensimmäisen maailmansodan melskeistä hajaantuneita itä-Euroopan juutalaisia. Preussin hallituksen päätöksellä 27. joulukuuta 1919 "rikolliset itäjuutalaiset" määrättiin keskitettäviksi erityisiin leireihin. Keskitysleirin nimellä kulkeneet Stargard ja Cottbus toimivat tuhansien juutalaisten asuinpaikkana vuoteen 1923, jolloin kiusallisen julkisuuden paineesta leirit lakkautettiin. (Klaus Drobisch, Günther Wieland, System der NS-Konzentrationslager, Akademie Verlag 1993, 20.)

Kansallissosialistien valtaannousun myötä otettiin keskitysleirijärjestelmä uudelleen käyttöön; sen mahdollistivat Weimarin tasavallan aikaiset poikkeustila-asetukset. Ensimmäisenä leirinä mainitaan usein Dachau, joskin samanaikaisesti syntyi useitakin vastaavia pidätyskeskuksia. Varsinaisesti saksalaisen keskitysleirijärjestelmän voi katsoa syntyneen kun leirien hallinto keskitettiin ja leiriohjesäännöt yhdenmukaistettiin Dachaussa hyväksi havaitun mallin mukaiseksi vuoteen 1936 mennessä.

Nykyään keskitysleirillä ymmärretään useimmiten juuri saksalaisen mallin mukaista leiriä. Käsitteenä se eli vielä hetken muidenkin käytössä, kunnes se varattiin sodan jälkeen pelkästään saksalaisille.

Kuitenkin vielä 1942 myös amerikkalaisia leirejä saatettiin ajoittain nimittää keskitysleireiksi, kuten tässä San Francisco Newsin jutussa 2. maaliskuuta 1942:

"A new evacuation order which may affect 200,000 Pacific Coast enemy aliens and their American-born children was awaited today as governors of states between the Rocky Mountains and the Mississippi — with one exception — announced they would permit Japanese aliens to live only in concentration camps if they were moved inland."

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti